Latest Articles

Whats New

Барај ја истата вест на други медиуми Кога читате некоја вест, секогаш пребарајте доколку и други медиуми имаат објавено нешто слично и потоа најдете ја средината меѓу изнесените информации. Доколку пак таа вест ја има само на еден медиум тогаш...

1. Барај други вести напишани од истиот автор Провери кој ја напишал веста и дали авторот што ја пишувал има доволно знаење за таа тема. Провери и други вести што ги има напишано авторот, провери каде се има школувано, што...

Во суштината, „Fake News“ се дефинирани како вести што се лажни: нема извори или цитати за докажани факти,содржината е фабрикувана. Овие вести понекогаш можат намерно да го доведат во заблуда читателот. Тие исто така можат да бидат пропагандни или кликнати...

Од најразлични пристрасни телевизии и радија до веб портали полни со лажни вести, наоѓањето на сигурен и неутрален медиум за следење на вестите претставува глобален проблем. Доаѓањето до вистината позади некоја вест бара повеќе време анализирајќи како и истражувајќи што...

Да се знае разликата меѓу факт и личното мислење е корисна работа кога е во прашање читањето на везти. Факт е изјава која може да биде докажана како точна или неточна. Мислење е субјективно гледиште на некоја тема, експресија на...

Load More